Historie hry "Sbíráme Éčka"

... jako hru odstartoval v roce 2002 oddíl Sportík (01/87 ZO ČSOP Strom z Barrandova) za nezanedbatelné podpory Ing.V.Syrového a SMOP ČSOP

... na podzim roku 2002 je hra prezentována na setkání vedoucích CVVZ v Praze


…v roce 2003 vydalo Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP
1. vydání této publikace jako mimořádnou přílohu Juvů 2/2003

...několik dětských oddílů Mladých ochránců přírody účastnících se soutěže Stříbrná nit se aktivně účastní této hry (viz. článek v Juv 5/2003)

...v dubnu 2004 vychází druhé upravené a zaktualizované vydání „hry“ jako příloha časopisu Krása našeho domova

Designed © 2004 by Foxnet Webdesign